Untitled Document

Kurk & Jacobs Notarissen
Zeemansstraat 21
1506 CS Zaandam
tel. 075-6818080
fax. 075-6172850
E: info@kurkjacobs.nlTestament

Wanneer is het opstellen van een testament wenselijk?
- als u samenwoont;
- als u gehuwd bent en geen kinderen heeft;
- als u gehuwd bent en kinderen heeft;
- als u een uitsluitingsclausule op wilt nemen (zie hieronder);
- als u een executeur wilt benoemen;
- estate planning.

 

samenwoners:
Volgens de Nederlandse wet blijven samenwonende partners erfrechtelijk 'vreemden' van elkaar. Zonder testament erven zij dan ook niets van elkaar, maar gaat alles naar de ouders, broers en zusters van de overleden partner. De langstlevende partner blijft met lege handen staan. Een testament is in deze gevallen vrijwel onmisbaar.

 

gehuwden zonder kinderen:
De echtgenoten zijn in dit geval ook zonder testament enig erfgenaam van elkaar.
Er kunnen echter ongewenste gevolgen optreden als u allebei kort na elkaar of tegelijk komt te overlijden. Stel dat de langstlevende alles erft na een ongeluk en een uur later zelf ook komt te overlijden, dan zou het gehele vermogen vererven naar de familie van de laatst overleden echtgenoot. De familie van de partner krijgt niets.
Middels een testament kunt u ervoor zorgen dat het vermogen naar beide families vererft, ongeacht de volgorde van overlijden.

 

gehuwden met kinderen:
Op 1 januari 2003 is in Nederland het nieuwe erfrecht in werking getreden, waarbij de positie van de langstlevende ouder sterk is verbeterd. Op basis van de wet krijgt de langstlevende alle bezittingen en schulden toebedeeld. Toch blijft het verstandig om een testament op te stellen.

Ook de positie van de kinderen is verbeterd. Zij hebben vier wilsrechten ter beschikking, die zij kunnen gebruiken om hun vordering op de langstlevende ouder (hun erfdeel) te beschermen.

Tevens kunnen kinderen hun erfdeel (in goederen) opeisen als een tweede huwelijk om de hoek komt kijken.

Door middel van een testament beschermt u de langstlevende tegen de aanspraken van de kinderen. Zij worden niet onterfd, maar krijgen pas iets in handen als ook de langstlevende ouder is overleden.

 

Uitsluitingsclausule
Het is niet ondenkbaar dat één van uw kinderen ooit bij een echtscheiding betrokken raakt. Als dit kind dan in gemeenschap van goederen gehuwd is, moet al het vermogen tussen uw kind en zijn/haar ex verdeeld worden. Daar valt ook alles onder wat een kind eventueel van u heeft geërfd.

Door een uitsluitingsclausule op te nemen in een testament, geeft u aan dat uw erfenis buiten de gemeenschap van goederen zal vallen waarin een kind gehuwd is. Zo blijft het familievermogen altijd binnen de eigen familie.

 

Executeur:
Om te zorgen dat alles na uw overlijden wordt afgewikkeld conform uw wensen, kunt u in een testament een executeur aanwijzen. Deze zorgt ervoor dat uw testament wordt uitgevoerd. Ook de langstlevende echtgenoot kan tot executeur benoemd worden.

 

Estate Planning:
Afhankelijk van de omvang van het vermogen kan een overlijden aanleiding geven tot een (forse) belastingaanslag. Dit kan grote consequenties hebben voor de vermogenssituatie van de langstlevende echtgenoot.
Een tijdige estate planning, met als basis een op maat gemaakt testament, kan dan grote financiële narigheid helpen voorkomen en leiden tot een forse belastingbesparing.

 

Oude testamenten:
Uiteraard is het mogelijk dat ons kantoor uw huidige testament voor u nakijkt om te zien of alles nog actueel is, of dat aanpassingen wenselijk zijn. De controle van uw testament is gratis. Mochten er aanpassingen nodig zijn, dan zal er met u besproken worden wat de kosten daarvan zouden zijn.