Untitled Document

Kurk & Jacobs Notarissen
Zeemansstraat 21
1506 CS Zaandam
tel. 075-6818080
fax. 075-6172850
E: info@kurkjacobs.nlStoppen met de B.V.


De B.V. is juridisch als de ondernemer te kwalificeren. De feitelijke ondernemer, bijvoorbeeld de directeur-enig aandeelhouder, is geen eigenaar van de onderneming, maar slechts aandeelhouder in de B.V.
 
Zou u er over denken om te stoppen met uw bedrijf dan zijn er in principe bij overdracht van de onderneming aan een derde, twee mogelijkheden:

- De B.V. verkoopt en levert alle bestanddelen van haar ondernemingsvermogen aan de derde. 
   In de B.V. blijft dan alleen geld achter;

- De ondernemer verkoopt de aandelen in de B.V. aan de geïnteresseerde koper.


Beide mogelijkheden hebben verschillende consequenties. Dit geldt voor de vormgeving van de transactie, de aansprakelijkheden voor de verkopende ondernemer en niet te vergeten, de fiscale aspecten.

De notaris adviseert u over de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden in uw situatie.