Untitled Document

Kurk & Jacobs Notarissen
Zeemansstraat 21
1506 CS Zaandam
tel. 075-6818080
fax. 075-6172850
E: info@kurkjacobs.nlStichtingbestuur


Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een stichting die als administratiekantoor van de aandelen gaat fungeren. Vervolgens worden de aandelen in de B.V. door de ondernemer overgedragen aan deze stichting. In ruil hiervoor ontvangt de ondernemer certificaten. Het gevolg is dat het stemrecht op de aandelen bij de stichting ligt en niet meer bij de ondernemer. De vermogenswaarde die aan de aandelen verbonden is, wordt belichaamd in de certificaten. Deze certificaten hebben dan ook in de regel dezelfde waarde als de aandelen.


Bovendien wordt afgesproken dat de stichting de door haar ontvangen dividenden op de aandelen direct doorbetaalt aan de ondernemer. De consequentie van deze regeling is dat bij een eventueel overlijden van de ondernemer niet de aandelen zelf vererven. Het gaat dan om de certificaten die vererven. Aan de certificaten is geen stemrecht verbonden.

De zeggenschap over de aandelen en daarmee over de onderneming ligt dan bij het bestuur van de stichting. In het bestuur van de stichting kan aan de opvolger vervolgens een prominente plaats worden toegekend. Ook bij een dergelijke certificering is een aanvullend testament vaak nuttig.