Untitled Document

Kurk & Jacobs Notarissen
Zeemansstraat 21
1506 CS Zaandam
tel. 075-6818080
fax. 075-6172850
E: info@kurkjacobs.nlMogelijkheden


Stel dat er wordt gekozen om de aandelen in de B.V. te verkopen. Bedoeling daarbij is dat de overdragende ondernemer zelf nog een vinger in de pap houdt. Via bepaalde statutaire constructies kan er voor worden gezorgd dat een evenredige belangenafweging plaatsvindt tussen de overdrager en de opvolger.


Een andere mogelijkheid is om de feitelijke zeggenschap over de B.V. en het geldelijk belang dat de aandelen vertegenwoordigen, los van elkaar te koppelen. Dit is met name bij familiebedrijven een veel gekozen methode. Hiermee voorkomt u dat de opvolger na het overlijden van de ondernemer door de overige kinderen wordt belemmerd.