Untitled Document

Kurk & Jacobs Notarissen
Zeemansstraat 21
1506 CS Zaandam
tel. 075-6818080
fax. 075-6172850
E: info@kurkjacobs.nlDe Koopakte

De koopakte of verkoopovereenkomst is een afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis. Daarin leggen zij vast dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper. Het is belangrijk de notaris al in te schakelen voordat een koopovereenkomst wordt ondertekend. De notaris kan dan al voordat het koopcontract getekend wordt, wijzen op eventuele risico's.

Vanaf 1 september 2003 kent de wet bij de koop van een onroerende zaak door een particulier een bedenktijd van drie dagen. Gedurende deze periode heeft de koper het recht om de gesloten koop zonder opgave van redenen te ontbinden.


Daarnaast bestaat vanaf genoemde datum de mogelijkheid om een koopovereenkomst in te schrijven bij het Kadaster. Dit heeft een vergaande beschermende werking voor de koper. Een aantal risico's wordt dan uitgesloten.

Zo kan er, als na het inschrijven van de koopovereenkomst beslag wordt gelegd op het te verkopen huis, toch vrij van beslag worden geleverd. Als de verkoper betrokken raakt bij een faillissement, het aanvragen van surseance van betaling of dat er sprake is van onder bewindstelling van het vermogen van verkoper in de periode tussen het sluiten van het koopcontract en de akte van levering, levert dit voor de koper geen problemen meer op bij de levering als er sprake is van een door de notaris ingeschreven koopcontract.