Untitled Document

Kurk & Jacobs Notarissen
Zeemansstraat 21
1506 CS Zaandam
tel. 075-6818080
fax. 075-6172850
E: info@kurkjacobs.nlDe Akte van levering


Deze akte wordt door de notaris opgemaakt. De beide partijen en de notaris ondertekenen de akte. De inhoud van de akte van levering moet in lijn zijn met de afspraken vastgelegd in de eerder gesloten koopovereenkomst. De eigendomsoverdracht is pas voltooid nadat de notaris een afschrift van de akte van levering heeft ingeschreven in het Kadaster en de Openbare Registers.