Untitled Document

Kurk & Jacobs Notarissen
Zeemansstraat 21
1506 CS Zaandam
tel. 075-6818080
fax. 075-6172850
E: info@kurkjacobs.nlAandachtspunten overeenkomst


Bij de onderhandeling over de verkoop en bij de verkoop en overdracht van een woning is het zaak om aan de volgende punten aandacht te besteden:

 • Is de koper bekend gemaakt met alle erfdienstbaarheden en andere bijzondere lasten en beperkingen voordat de koop tot stand komt? 


 • Heeft de verkoper niet aan een derde beloofd de woning eerst aan deze derde te koop aan te bieden? 
 • Moet er nog een waarde aan de eventueel over te nemen roerende zaken worden gegeven en zijn deze zaken voldoende gespecificeerd? Een op te nemen bedrag voor roerende zaken kan gunstige gevolgen hebben voor de overdrachtsbelasting maar minder gunstige gevolgen voor de inkomstenbelasting. Dit met name omdat bij een volledige financiering geen hypotheekrente-aftrek bestaat voor zover de aangegane lening is gebruikt om roerende zaken te kopen.  • Moet de koper een waarborgsom storten bij de notaris of een bankgarantie verzorgen? Is deze op tijd bij de notaris binnen? • Zijn er bepaalde, niet zichtbare gebreken aan de woning, waar de koper van op de hoogte gesteld moet worden? 
 • Is er sprake van of kan er sprake zijn van verontreiniging?  • Moet er een ontbindende voorwaarde in verband met financiering of het aanvragen van een woonvergunning opgenomen worden? 

 • Voldoet de woning in alle opzichten aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper?
   


 • Heeft de koper aan zijn eigen onderzoeksplicht voldaan?